Byggfakta Group har förvärvat samtliga tillgångar i Bid Ocean och North America Procurement Council (NAPC) från Bid Ocean, Inc. Bid Ocean och NAPC erbjuder sina kunder en tjänst för att effektivt söka efter och i offentliga upphandlingar och privata byggprojekt i Nordamerika.

Bid Ocean grundades 2001 och är idag en ledande tjänst för sökning bland offentlig och privat upphandling samt en annonsplattform vars prenumeranter kan söka efter aktiva upphandlingar för att delta i anbudsprocessen.

NAPC grundades 2015, är baserat på samma mjukvara och data som Bid Ocean och erbjuder en specifik och regional tjänst för byggentreprenörstjänster och utrustning och har över 115 lokala och marknadsspecifika portaler för sökning i.

Omsättningen för de två förvärvade plattformarna uppskattas för 2022 uppgå till cirka USD 2,1 miljoner.

”Vi är glada över att ha förvärvat Bid Ocean och NAPC. De nu förvärvade verksamheternas erbjudande påminner om vad vi erbjuder via vår nyligen förvärvade plattform Quest, och vi ser stor potential för kommersiella synergier i vår expanderande verksamhet. Därutöver kommer förvärvet stärka vårt kombinerade erbjudande i Nordamerika och öka kvalitén på informationen vi erbjuder för såväl offentliga upphandlingar som generella byggnadsprojekt.” säger Damian Eastman, CO-CEO APAC, US and Canada Byggfakta Group.

Båda verksamheterna förväntas konsolideras i Byggfakta Group i december 2022. Förvärvet beräknas ha en marginell påverkan på Byggfakta Groups resultat per aktie under 2022.