Fyra nya roller adderas till Byggfaktas koncernledning, för att utveckla samverkan inom och mellan affärsområden, stärka den operativa kompetensen och ytterligare öka effektiviteten i hela koncernen.

Byggfakta Group har gått igenom och genomför förändringar inom koncernledningen för att säkerställa en mer effektiv organisation som skapar enhetlighet med tydliga ansvarsområden. Johnny Engman, Group CFO, Peter Sjöberg, Group CRO, och Pär Fack, Group COO kvarstår som en del av koncernledningen. Pär har tagit över interimsansvar för CTO-rollen utöver positionen som COO. Fyra nya tjänster har adderats till i koncernledningen från och med 1 juni 2022.

Russell Haworth, för närvarande NBS CEO, befordras till Byggfakta Group UK CEO och kommer att ta fullt ansvar för det brittiska segmentet inklusive NBS, Glenigan och CIS. Miguel Sobral, för närvarande Vortal/South Europe CEO, kommer att befordras till Byggfakta Group Continental Europe CEO och ta ansvar för Vortals ekosystem samt Olmero och Info-Techno. Robert Krups och Damian Eastman kommer att gå in som Co-CEOs med ansvar för APAC, USA och Kanada, och fortsätter sitt arbete inom BCI. Lindi Teate, för närvarande Group HR Director, kommer att befordras till Chief People Officer, och fortsätter sitt ansvar i hela koncernen avseende alla aspekter av strategisk HR, människor och kultur.

Colin Smith, för närvarande Group CSO, har fattat beslutet att förändra balansen mellan arbete och privatliv och kommer att avsluta allt verkställande ansvar under året. Colin kommer att vara kvar i bolaget under en övergångsperiod för att säkerställa överlämning och kontinuitet, varpå han kommer att fortsätta stödja verksamheten i en rådgivande roll under överskådlig framtid.

"Jag är mycket glad över att kunna bekräfta vår nya koncernledning. Den omfattande erfarenhet som teamet tillför verksamheten och deras respektive ansvarsområden ger oss förutsättningar att dra nytta av vår ledande position. Jag vill ta tillfället i akt att tacka Colin för hans insatser som Group CSO och som medlem av koncernledningen på Byggfakta Group. Vi ser fram emot att fortsätta vår relation med honom som rådgivare”, säger Stefan Lindqvist, VD för Byggfakta Group.

I april meddelade Byggfakta Group att Adrian Jakobsson, tidigare CTO och medlem av koncernledningen, beslutat att lämna Byggfakta Group för att fortsätta sin karriär utanför företaget.

Den nya organisationsstrukturen medför en besparing motsvarande cirka 5 MSEK årligen. Engångskostnader om cirka 8 MSEK relaterade till förändringarna kommer att bokföras i resultatet för det andra kvartalet 2022.