Byggfakta Group har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Quest Construction Data Network (Quest CDN), genom sitt amerikanska dotterbolag BCI Central. Quest CDN tillhandahåller en SaaS-baserad plattform inom E-tendering för administration och hantering av offentliga anbudsprocesser på den amerikanska byggmarknaden. Med förvärvet av Quest CDN stärker Byggfakta Group sin position väsentligt och utökar sitt erbjudande till den offentliga sektorn i USA.

Quest CDN, som grundades 1999, tillhandahåller SaaS-baserade budhanteringssystem för offentlig byggnation, offerter samt förfrågningsunderlag vid allmän upphandling av varor och tjänster för att maximera effektivitet och kommunikation. Applikationen utformades för att digitalisera, automatisera och effektivt hantera beslutsprocesser och fungera som informationskanal mellan köpare och leverantörer.

Quest CDN redovisade en omsättning på cirka 5,9 miljoner USD med god lönsamhet under räkenskapsåret 2021 och har omkring 12 anställda i USA. Företaget genomförde cirka 10 500 projekt bland sina 75 000 kunder under 2021.

"Vi är glada över att ha förvärvat Quest CDN, som kommer att fylla en lucka i produktutbudet i vår nuvarande amerikanska verksamhet och därmed komplettera vårt befintliga erbjudande. Quest CDN är en språngbräda för ökad aktivitet på den amerikanska marknaden, där vi ser en attraktiv marknadspotential och möjlighet till fler förvärv för att stärka vår närvaro”, säger Stefan Lindqvist, VD för Byggfakta Group.

Quest CDN förväntas konsolideras i Byggfakta Group i september. Förvärvet beräknas ha en marginell påverkan på Byggfakta Groups resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.