Byggfakta Groups dotterbolag NBS har förvärvat konsultverksamheten Schumann International. Schumann är en av de ledande aktörerna inom konsulttjänster kopplade till specifikationstjänster och har i mer än 35 år erbjudit sina tjänster till arkitekter, designteam, fastighetsutvecklare och tillverkare av byggnadsmaterial i främst Storbritannien.

Konsultverksamheten, som kommer gå under namnet NBS Schumann, kommer erbjuda ett komplett utbud av specifikationskonsulttjänster till NBS kunder via NBS egna plattform.

Förvärvet bidrar ytterligare NBS mål att bli den ledande specifikationsplattformen för byggnadsindustrin globalt och stärker Byggfaktas erbjudande givet att NBS redan har liknande tjänster i Australien.

”Byggindustrin blir mer och mer global, teknik utvecklas och nya lagar och regler tillkommer. Den komplexiteten innebär att våra kunder i större utsträckning efterfrågar specialistkompetens i specifikationsarbetet. Vi kommer nu kunna erbjuda våra kunder ytterligare kunskap om och när de behöver det. Eftersom deras team arbetat nära NBS i flera år, var detta ett naturligt nästa steg i vårt samarbete och innebär att vi kan tillföra omedelbart värde till specifikationsmarknaden” säger Russell Haworth, CEO på NBS och Byggfakta Group UK.

Schumann International rapporterade för 2022 en omsättning om cirka GBP 0,6 miljoner och god lönsamhet.

Schumann International förväntas konsolideras i Byggfakta Group under januari 2023. Förvärvet beräknas ha en marginell påverkan på Byggfakta Groups resultat per aktie under 2023.