Byggfakta Group har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det polska bolaget Otwarty Rynek Elektroniczny (Marketplanet). Marketplanet är Polens ledande e-inköps- och e-upphandlingsaktör och täcker med sina lösningar hela Source-to-Pay-processen från upphandlingsplanering och leverantörsverifiering, via e-tendering, kontraktsmanagering och förhandling till elektronisk fakturahantering. Genom förvärvet etablerar sig Byggfakta Group i en av Europas största marknader.

Marketplanet grundades 2001 och har ett erbjudande som täcker såväl privat som offentlig upphandling. Sedan starten har erbjudandet kontinuerligt utvecklats för att idag vara Polens ledande aktör inom e-tendering och e-upphandling. Erbjudandet består av tre plattformar med, sinsemellan, olika karaktärer:

Source-to-Pay-plattform vilken främst används av större privata aktörer. Plattformen hjälper till att automatisera hela upphandlingsprocessen vilket bidrar till ökad effektivitet och ökad automatisering och digitalisering.

SaaS-plattform för offentlig upphandling via elektroniska anbud. Plattformen används idag av cirka 2 200 användare.

Supplier Cloud är en SaaS-baserad leverantörsplattform riktad mot leverantörer vilken erbjuder användarna en innovativ lösning för att skapa affärsmöjligheter och interagera med sina kunder.

”Vi har haft ögonen på Polen som en intressant marknad under en längre tid. Marketplanets erbjudanden inom e-tendering passar mycket väl in i Byggfakta Group och det är oerhört glädjande att vi nu tar steget in och etablerar oss där samt förstärker vår position i central- och Östeuropa med hjälp av förvärvet. Polen är en stor och växande marknad där vi på sikt ser framför oss att vi kommer stärka vårt erbjudande ytterligare” säger Dario Aganovic, vd Byggfakta Group.

Omsättning under 2023 beräknas uppgå till cirka MEUR 5,6 med god EBITDA-marginal. Av bolagets totala intäkter utgörs cirka 80 procent av återkommande intäkter.

Förvärvet beräknas ha en marginell påverkan på Byggfakta Groups resultat per aktie under 2024.