Krisen i Ukraina är en mänsklig tragedi med barn och familjer som tvingas fly sitt hemland. Byggfakta Group stöttar det ukrainska folket och agerar för att bidra till internationella hjälp- och biståndsinsatser genom en donation till FN:s flyktingorgan UNHCR.

Byggfakta Group donerar 1 MSEK till UNHCR för att bidra till hjälpinsatserna i Ukraina och drabbade länder. Byggfakta Group organiserar genom Nordic Family Group också en nordisk insamlingskampanj i samarbete med Rädda Barnen till förmån för barnen i krisens Ukraina.

"Kriget och dess konsekvenser för Ukraina och dess folk är fruktansvärda. Vi vill genom vår donation och insamlingskampanj ge vårt stöd för akuthjälp till utsatta människor i Ukraina”, säger Stefan Lindqvist, VD för Byggfakta Group.

Byggfakta Group har ingen affärsmässig exponering i Ukraina, Ryssland eller Vitryssland.