Byggfakta Group har ingått avtal om att sälja 33 procent av aktierna i dotterbolaget Jakt & Fiskejournalen Sverige AB till Jakt är Jakt Scandinavia AB. Jakt & Fiskejournalen Sverige AB består i dagsläget av fem medietitlar och en e-handelsbutik med försäljning av sportfiskeutrustning.

Byggfakta Group äger innan affären 67 procent av aktierna i Jakt & Fiskejournalen i Sverige AB. Bolaget har främst varit inriktat på utgivning av magasin inom jakt, fiske, hund och friluftsliv samt har, sedan 2020, även byggt upp en e-handel inom sportfiske. Försäljningen innebär att Byggfakta Group går från att vara majoritetsägare i bolaget till att bli minoritetsägare.

Försäljningen inkluderar enbart medietitlar inom jakt, fiske, hund och friluftsliv och påverkar således inte de medietitlar Byggfakta Group äger med inriktning mot byggsektorn samt vård och omsorg.

”För såväl Byggfakta Group som Jakt & Fiskejournalen Sverige AB är detta rätt steg att ta. Det ingår inte i vår kärnverksamhet att långsiktigt fortsätta driva mediatitlar som saknar koppling till byggsektorn eller vård och omsorg. Genom försäljningen ger vi därmed bolaget och verksamheten bättre förutsättningar att utvecklas positivt framgent. Vidare har detta varit en verksamhet som dragits med relativt låga marginaler vilket innebär att försäljningen kommer ha en positiv inverkan på vår EBITDA-marginal”, säger Dario Aganovic, vd för Byggfakta Group.

I samband med försäljningen kommer ett nytt bolag bildas där Jakt & Fiskejournalen Sverige AB kommer konsolideras in i och där de nya ägarna kommer skjuta till ytterligare kapital och emittera ytterligare aktier. Efter utspädning kommer Byggfakta Groups innehav i bolaget motsvara 36 procent av aktierna. Resultatet från innehavet kommer ej längre konsolideras i Byggfakta Group och inte ingå i rörelsesegmentet Healthcare & Media.

2022 omsatte bolaget MSEK 53. Omsättningen i rörelsesegmentet kommer därmed minska med motsvarande belopp medan påverkan på rörelsesegmentets och gruppens resultat inte kommer vara signifikant.