Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 13 februari – 17 februari 2023 återköpt sammanlagt 392 494 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
13/02/2023 100 000 42,6500 4 265 000
13/02/2023 7 500 41,4465 310 849
14/02/2023 5 000 41,1150 205 575
15/02/2023 7 500 40,3330 302 498
16/02/2023 5 000 40,8900 204 450
17/02/2023 267 494 40,5700 10 852 232

Av ovanstående förvärv har 25 000 aktier förvärvats på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning, och 367 494 aktier i block. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 17 februari 2023 till 2 200 000 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.