Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 26 december – 30 december 2022 återköpt sammanlagt 136 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
27/12/2022 10 000 39,4650 394 650
28/12/2022 10 000 39,0898 390 898
28/12/2022 100 000 39,0600 3 906 000
29/12/2022 10 000 39,0502 390 502
30/12/2022 6 000 41,0938 246 563

Av ovanstående förvärv har 36 000 aktier förvärvats på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning, och 100 000 aktier i block. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 30 december 2022 till 1 637 352 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.