Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 12 december – 16 december 2022 återköpt sammanlagt 61 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
12/12/2022 10 000 41,4993 414 993
13/12/2022 15 000 41,8100 627 150
14/12/2022 12 000 41,7731 501 277
15/12/2022 10 000 41,3372 413 372
16/12/2022 14 000 39,1139 547 595

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 16 december 2022 till 1 294 352 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.