Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 14 november – 18 november 2022 återköpt sammanlagt 94 317 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
15/11/2022 3 000 36,8101 110 430
15/11/2022 72 012 36,9900 2 663 724
16/11/2022 14 000 36,4800 510 720
18/11/2022 5 305 38,0650 201 935

Av ovanstående förvärv har 22 305 aktier förvärvats på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning, och 72 012 aktier i block. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 18 november 2022 till 1 000 152 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.