Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 2 oktober – 6 oktober 2023 återköpt sammanlagt 136 280 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTIP 2023/2026).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 930 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 18 augusti 2023. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTIP 2023/2026.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
02/10/2023 2 000 27,5500 55 100
03/10/2023 2 000 28,4970 56 994
04/10/2023 2 000 27,7311 55 462
05/10/2023 2 000 28,0000 56 000
06/10/2023 50 28,0000 1 400
06/10/2023 128 230 28,1000 3 603 263

Av ovanstående förvärv har 8 050 aktier förvärvats på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning, och 128 230 aktier i block. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 6 oktober 2023 till 3 130 000 aktier. Det totala antalet aktier och antalet utestående aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667 respektive 215 536 667.