Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 25 september – 29 september 2023 återköpt sammanlagt 8 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTIP 2023/2026).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 930 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 18 augusti 2023. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTIP 2023/2026.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
26/09/2023 2 000 30,1860 60 372
27/09/2023 2 000 29,7451 59 490
28/09/2023 2 000 28,8858 57 772
29/09/2023 2 000 28,7500 57 500

Av ovanstående förvärv har samtliga aktier förvärvats på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 29 september 2023 till 2 993 720 aktier. Det totala antalet aktier och antalet utestående aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667 respektive
215 672 667.