Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 18 september – 22 september 2023 återköpt sammanlagt 105 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTIP 2023/2026).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 930 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 18 augusti 2023. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTIP 2023/2026.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
18/09/2023 2 000 27,6625 55 325
19/09/2023 2 000 28,5000 57 000
20/09/2023 1 000 29,2504 29 250
21/09/2023 100 000 29,3000 2 930 000

Av ovanstående förvärv har 5 000 aktier förvärvats på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning, och 100 000 aktier i block. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 22 september 2023 till 2 985 720 aktier. Det totala antalet aktier och antalet utestående aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667 respektive 215 680 947.