Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 11 september – 15 september 2023 återköpt sammanlagt 453 235 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTIP 2023/2026).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 930 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 18 augusti 2023. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTIP 2023/2026.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
11/09/2023 200 000 29,0000 5 980 000
11/09/2023 152 29,8000 4 530
12/09/2023 83 29,9000 2 482
13/09/2023 150 000 29,9000 4 485 000
14/09/2023 2 000 29,0480 58 096
15/09/2023 100 000 29,0000 2 900 000
15/09/2023 1 000 27,5500 27 550

Av ovanstående förvärv har 3 235 aktier förvärvats på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning, och 450 000 aktier i block. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 15 september 2023 till 2 880 720 aktier. Det totala antalet aktier och antalet utestående aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667 respektive 215 785 947.