Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 4 september – 8 september 2023 återköpt sammanlagt 207 485 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTIP 2023/2026).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 930 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 18 augusti 2023. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTIP 2023/2026.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
04/09/2023 2 000 30,3555 60 711
05/09/2023 100 000 30,0000 3 000 000
05/09/2023 985 29,8041 29 357
06/09/2023 100 000 30,0000 3 000 000
06/09/2023 500 30,0000 15 000
07/09/2023 2 000 29,7625 59 525
08/09/2023 2 000 29,9877 59 975

Av ovanstående förvärv har 7 485 aktier förvärvats på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning, och 200 000 aktier i block. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 8 september 2023 till 2 427 485 aktier. Det totala antalet aktier och antalet utestående aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667 respektive 216 239 182.