Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 5 september – 9 september 2022 återköpt sammanlagt 46 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
05/09/2022 10 000 29,7953 297 953
06/09/2022 9 000 29,7056 267 350
07/09/2022 9 000 29,4425 264 983
08/09/2022 9 000 29,0994 261 895
09/09/2022 9 000 29,0192 261 173

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 9 september 2022 till 474 817 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.