Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 22 augusti – 26 augusti 2022 återköpt sammanlagt 49 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
22/08/2022 10 000 30,7077 307 077
23/08/2022 10 000 30,0247 300 247
24/08/2022 10 000 29,9807 299 807
25/08/2022 9 000 29,9967 269 970
26/08/2022 10 000 29,9956 299 956

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 26 augusti 2022 till 378 817 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.