Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 15 augusti – 19 augusti 2022 återköpt sammanlagt 82 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
15/08/2022 18 000 34,6664 623 995
16/08/2022 18 000 34,4233 619 619
17/08/2022 18 000 34,9460 629 028
18/08/2022 18 000 33,7284 607 111
19/08/2022 10 000 32,9092 329 092

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 19 augusti 2022 till 329 817 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.